«هفت سین» از چه زمانی وارد شعر و ادب فارسی شد؟

«هفت سین» از چه زمانی وارد شعر و ادب فارسی شد؟
هرساله آداب و رسوم متعددی مرتبط با نوروز در کشور برگزار می‌شود، اما شاید بسیاری ندانند که رسومی مانند سفره هفت سین از چه زمانی شکل گرفته است.

«هفت سین» از چه زمانی وارد شعر و ادب فارسی شد؟