همه برندگان هفتادمین فستیوال کن/ «میدان» نخل طلا را ربود

همه برندگان هفتادمین فستیوال کن/ «میدان» نخل طلا را ربود

همه برندگان هفتادمین فستیوال کن/ «میدان» نخل طلا را ربود