«هور» یادآور ایستادگی تا آخرین قطره خون+تصاویر و فیلم هوایی‌

«هور» یادآور ایستادگی تا آخرین قطره خون+تصاویر و فیلم هوایی‌
یادمان شهدای هور از جمله مناطق عملیاتی دفاع مقدس است که شاهد ایستادگی و رشادت فرماندهان و رزمندگان تا آخرین قطره خونشان است.

«هور» یادآور ایستادگی تا آخرین قطره خون+تصاویر و فیلم هوایی‌