وقتی اوباما اشک بایدن را در آورد+فیلم

وقتی اوباما اشک بایدن را در آورد+فیلم
در حالیکه یک هفته به پایان دوره دوم حضور اوباما در کاخ سفید نمانده، وی اشک معاونش را در آورد.

وقتی اوباما اشک بایدن را در آورد+فیلم