پیکر احمد عزیزی پنجشنبه در کرمانشاه تشییع می‌شود

پیکر احمد عزیزی پنجشنبه در کرمانشاه تشییع می‌شود
خواهر احمد عزیزی از تشییع پیکر مرحوم برادرش در روز پنجشنبه نوزده اسفند ماه در کرمانشاه خبرداد.

پیکر احمد عزیزی پنجشنبه در کرمانشاه تشییع می‌شود