چهره‌های شاخصی که در حال پیوستن به کمپین «تلاوت قرآن، فی سبیل‌الله» هستند

چهره‌های شاخصی که در حال پیوستن به کمپین «تلاوت قرآن، فی سبیل‌الله» هستند
تعدادی از چهره‌های شاخص قرائت و حفظ کشور در حال پیوستن به کمپین «تلاوت قرآن، فی سبیل‌الله» هستند.

چهره‌های شاخصی که در حال پیوستن به کمپین «تلاوت قرآن، فی سبیل‌الله» هستند

دانلود تلگرام