چه کسی «ناامیدی» پمپاژ می‌کند؟

چه کسی «ناامیدی» پمپاژ می‌کند؟
رئیس‌جمهور در سخنان امروزش گفت که یکی از دلایل اصلی اعتیاد افزایش ناامیدی در سطح جامعه است. سوال اینجاست که چه کسی بیشتر ناامیدی پمپاژ می‌کند؟

چه کسی «ناامیدی» پمپاژ می‌کند؟

سایت خبری زندگی