کدام قاچاقچیان موادمخدر اعدام می‌شوند؟/ اعلام آمار اعدامی‌ها به مجلس

کدام قاچاقچیان موادمخدر اعدام می‌شوند؟/ اعلام آمار اعدامی‌ها به مجلس
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی مجلس گفت: حذف اعدام برای متهمان حمل‌کننده موادمخدر به صورت سازمان یافته امکان‌پذیر نیست.

کدام قاچاقچیان موادمخدر اعدام می‌شوند؟/ اعلام آمار اعدامی‌ها به مجلس