کرملین: رویکرد ترامپ در سیاست خارجی به رویکرد پوتین بسیار نزدیک است

کرملین: رویکرد ترامپ در سیاست خارجی به رویکرد پوتین بسیار نزدیک است
سخنگوی کاخ کرملین روسیه اظهار داشت رویکرد رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در سیاست خارجی «به طرز شگفت‌انگیزی» به رویکرد رئیس‌جمهوری روسیه نزدیک است.

کرملین: رویکرد ترامپ در سیاست خارجی به رویکرد پوتین بسیار نزدیک است