کره شمالی با 4 موشک بالستیک دریای ژاپن را هدف گرفت

کره شمالی با 4 موشک بالستیک دریای ژاپن را هدف گرفت
دولت ژاپن کره شمالی را به پرتاب چهار موشک بالستیک در دریای ژاپن متهم کرد.

کره شمالی با 4 موشک بالستیک دریای ژاپن را هدف گرفت