کسی که می‌گوید مشکلات کشور 100 ساله هم حل نمی‌شود بداند مردم نه صبر ایوب دارند و نه عمر نوح

کسی که می‌گوید مشکلات کشور 100 ساله هم حل نمی‌شود بداند مردم نه صبر ایوب دارند و نه عمر نوح
کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: سوال ما از دولت مردان این است که چرا امروز باید بیکاری آن چنان گریبانگیر خانواده‌ها شود که فرزندان شرمنده پدران و پدران شرمنده فرزندان باشند؟

کسی که می‌گوید مشکلات کشور 100 ساله هم حل نمی‌شود بداند مردم نه صبر ایوب دارند و نه عمر نوح