کشته و زخمی شدن 40 نظامی سعودی در عملیات منحصر به فرد ارتش یمن

کشته و زخمی شدن 40 نظامی سعودی در عملیات منحصر به فرد ارتش یمن
منابع یمنی از کشته و زخمی شدن 40 نظامی سعودی در عملیات منحصر به فرد ارتش یمن خبر دادند.

کشته و زخمی شدن 40 نظامی سعودی در عملیات منحصر به فرد ارتش یمن