۳۳ هزار یمنی بر اثر حملات ائتلاف سعودی کشته و زخمی شده اند

۳۳ هزار یمنی بر اثر حملات ائتلاف سعودی کشته و زخمی شده اند

۳۳ هزار یمنی بر اثر حملات ائتلاف سعودی کشته و زخمی شده اند