‌افرادی در مسند قدرت قرار گرفته‌اند که در خدمت رانت‌خواران قرار دارند/مدیرانی با افکار پوسیده و قدیمی قدرت تحول ندارند

‌افرادی در مسند قدرت قرار گرفته‌اند که در خدمت رانت‌خواران قرار دارند/مدیرانی با افکار پوسیده و قدیمی قدرت تحول ندارند
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیوستگی قدرت و ثروت در کشور اتفاق افتاده است، گفت: افرادی در مسند قدرت قرار گرفته‌اند که در خدمت رانت‌خواران قرار دارند.

‌افرادی در مسند قدرت قرار گرفته‌اند که در خدمت رانت‌خواران قرار دارند/مدیرانی با افکار پوسیده و قدیمی قدرت تحول ندارند