‌امضای برجام یکساله نشده؛ با 900 بانک دنیا ارتباط کارگزاری برقرار کردیم

‌امضای برجام یکساله نشده؛ با 900 بانک دنیا ارتباط کارگزاری برقرار کردیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امضای برجام یکساله نشده و هر ماه توانستیم با بانک‌های خارجی مراوده برقرار و اکنون با 900 بانک دنیا ارتباط کارگزاری داریم.

‌امضای برجام یکساله نشده؛ با 900 بانک دنیا ارتباط کارگزاری برقرار کردیم