‌15 طرح با حضور رئیس جمهور فردا در استان گیلان به بهره‌برداری می‌رسد

‌15 طرح با حضور رئیس جمهور فردا در استان گیلان به بهره‌برداری می‌رسد
استاندار گیلان گفت: 15 طرح عمرانی، تولیدی، بهداشتی و درمانی پایان هفته با حضور رئیس جمهور در گیلان به بهره‌برداری می‌رسد.

‌15 طرح با حضور رئیس جمهور فردا در استان گیلان به بهره‌برداری می‌رسد