قاسمی: براساس تصمیم “جبهه مردمی” لازم باشد کنار می‌کشم

قاسمی: براساس تصمیم “جبهه مردمی” لازم باشد کنار می‌کشم
وزیر سابق نفت گفت:? امیدوارم با سازوکارهای فعلی در نهایت کاندیدای واحد جبهه مردمی معرفی شود، ما فرزند انقلابیم،? لازم باشد کنار می‌کشیم.

قاسمی: براساس تصمیم “جبهه مردمی” لازم باشد کنار می‌کشم