10 استان منتظر بارش برف و باران باشند

10 استان منتظر بارش برف و باران باشند
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با اشاره به فعالیت سامانه بارشی جدید در کشور گفت: بارشهای باران و برف طی دو روز آینده برخی از نقاط 10 استان کشور را در بر می‌گیرد.

10 استان منتظر بارش برف و باران باشند