“امیر نعمتی” جانشین فرمانده نزاجا شد/ “امیر جهانشاهی” معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی

“امیر نعمتی” جانشین فرمانده نزاجا شد/ “امیر جهانشاهی” معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی
امیر نوذر نعمتی و امیر جهانشاهی به عنوان جانشین فرمانده و معاون هماهنگ‌کننده نزاجا منصوب شدند.

“امیر نعمتی” جانشین فرمانده نزاجا شد/ “امیر جهانشاهی” معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی