نظر آیت‌الله بروجردی درباره ولایت‌فقیه/ ممانعت ساواک از سخنرانی”آقا” در گرگان/ مثل آیت‌الله خامنه‌ای نداریم

نظر آیت‌الله بروجردی درباره ولایت‌فقیه/ ممانعت ساواک از سخنرانی”آقا” در گرگان/ مثل آیت‌الله خامنه‌ای نداریم
قبل از درگذشت یکی از شاگردان برجسته مرحوم بروجردی و امام‌خمینی(ره) خبرنگاران تسنیم مصاحبه‌ای با وی انجام دادند که برای اولین بار منتشر می‌شود.

نظر آیت‌الله بروجردی درباره ولایت‌فقیه/ ممانعت ساواک از سخنرانی”آقا” در گرگان/ مثل آیت‌الله خامنه‌ای نداریم