رأی‌دهندگان به “حسن روحانی” افزایش یارانه نمی‌خواهند

رأی‌دهندگان به “حسن روحانی” افزایش یارانه نمی‌خواهند
وزیر اقتصاد گفت: باید حواسمان به این نکته جمع باشد که مردمی که به ما رأی داده‌اند، از وعده‌های پرآب‌وتاب اضافه‌کردن یارانه‌ها چشم‌پوشی کرده و اکنون از ما توقع دارند آینده بهتری برای آنها فراهم بیاوریم.

رأی‌دهندگان به “حسن روحانی” افزایش یارانه نمی‌خواهند