17 شهید و 13 زخمی در پی حمله جنگنده‌های سعودی به تَعِز در یمن

17 شهید و 13 زخمی در پی حمله جنگنده‌های سعودی به تَعِز در یمن
تازه‌ترین حمله جنگنده‌های سعودی به یک منطقه مسکونی در استان تعز یمن، دست‌کم 17 شهید و 13 زخمی بر جا گذاشت.

17 شهید و 13 زخمی در پی حمله جنگنده‌های سعودی به تَعِز در یمن