“جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” به دنبال بسط و گسترش “عدالت اجتماعی” در کشور است

“جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” به دنبال بسط و گسترش “عدالت اجتماعی” در کشور است
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 45 درصد نقدینگی کشور منجمد و راکد است گفت: جریانی به دنبال چسباندن نارضایتی عمومی به انقلاب و ناکارآمد نشان دادن نظام است.

“جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” به دنبال بسط و گسترش “عدالت اجتماعی” در کشور است