2 وزیر و 2 معاون رئیس‌جمهور برای شرکت در تشییع پیکر جان‌باختگان قطار وارد تبریز شدند

2 وزیر و 2 معاون رئیس‌جمهور برای شرکت در تشییع پیکر جان‌باختگان قطار وارد تبریز شدند
دو وزیر و دو معاون رئیس‌جمهور به نمایندگی از دولت برای شرکت در تشییع پیکر جان‌باختگان قطار وارد تبریز شدند.

2 وزیر و 2 معاون رئیس‌جمهور برای شرکت در تشییع پیکر جان‌باختگان قطار وارد تبریز شدند