3.5 میلیون زائر در ایام پایانی دهه صفر به حرم منور رضوی مشرف می‌شوند

3.5 میلیون زائر در ایام پایانی دهه صفر به حرم منور رضوی مشرف می‌شوند
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: براساس پیش بینی‌ها، 3.5 میلیون زائر در ایام پایانی دهه صفر به حرم منور رضوی مشرف می‌شوند.

3.5 میلیون زائر در ایام پایانی دهه صفر به حرم منور رضوی مشرف می‌شوند