3.5 میلیون نفر مسافر با 82 هزار دستگاه ناوگان عمومی جابجا شدند

3.5 میلیون نفر مسافر با 82 هزار دستگاه ناوگان عمومی جابجا شدند
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: سه میلیون و 570 هزار و 645 نفر مسافر در قالب 308 هزار و 419 سفر توسط 82 هزار دستگاه ناوگان عمومی جاده‌ای کشور از 25 اسفند 95 تا چهارم فروردین 96 در قالب سفرهای نوروزی جابجا شدند.

3.5 میلیون نفر مسافر با 82 هزار دستگاه ناوگان عمومی جابجا شدند