36 نفر از زائران ایرانی بدون گذرنامه در خاک عراق بازداشت شدند

36 نفر از زائران ایرانی بدون گذرنامه در خاک عراق بازداشت شدند
معاون کنسولی وزارت امور خارجه با تأکید بر “تمامی زائران کشورمان باید ویزا و گذرنامه قانونی را برای سفر به عتبات در اختیار داشته باشند”، گفت: متأسفانه 36 نفر از زائران بدون ویزا و گذرنامه معتبر در 48 ساعت گذشته در عراق بازداشت شده‌اند.

36 نفر از زائران ایرانی بدون گذرنامه در خاک عراق بازداشت شدند

دانلود تلگرام