6 وزیر برای رفع فیلتر «کلش‌آو کلنز» یک ماه وقت صرف کردند

6 وزیر برای رفع فیلتر «کلش‌آو کلنز» یک ماه وقت صرف کردند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است!

6 وزیر برای رفع فیلتر «کلش‌آو کلنز» یک ماه وقت صرف کردند