رئیس‌جمهوری که روزی 4ساعت کار می‌کند کشور را به جایی نمی‌رساند/ وزرایی که کاسبند درد مردم را نمی‌فهمند

رئیس‌جمهوری که روزی 4ساعت کار می‌کند کشور را به جایی نمی‌رساند/ وزرایی که کاسبند درد مردم را نمی‌فهمندکاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: رئیس‌جمهوری که روزی

Read More