حماس: حمله جنگنده‌های صهیونیستی به نوار غزه یک جنایت بزرگ است

حماس: حمله جنگنده‌های صهیونیستی به نوار غزه یک جنایت بزرگ است
یکی از رهبران حماس حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه را جنایتی بزرگ علیه ملت فلسطین دانست.

حماس: حمله جنگنده‌های صهیونیستی به نوار غزه یک جنایت بزرگ است