مردم در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ‌ دندان‌شکنی به آمریکا می‌دهند

مردم در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ‌ دندان‌شکنی به آمریکا می‌دهند
نماینده مردم سیرجان در مجلس گفت: ملت ایران با حضور پرشکوه در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ محکم و دندان‌شکنی به آمریکا می‌دهد.

مردم در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ‌ دندان‌شکنی به آمریکا می‌دهند